Menu

Doziranje

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u Uputi o lijeku ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Prije prvog uzimanja ovog lijeka obratite se svome liječniku.

Doziranje:
Andol® PRO 75 mg želučanootporne tablete: Preporučena doza je 1-2 tablete jednom dnevno.
Andol® PRO 100 mg želučanootporne tablete: Preporučena doza je 1 tableta dnevno.
Andol® 100 mg tablete: Preporučena doza je 1 tableta dnevno.

Izvor: Uputa o lijeku za Andol® PRO 75 i Andol® PRO 100 odobrena 14.01.2022. i Uputa o lijeku za Andol® 100 odobrena 14.01.2022.

cuva srce