Menu

Koji su rizični čimbenici?

Među rizične čimbenike, za koje je utvrđena povezanost s većom učestalosti razvoja srčanih oboljenja, ubrajaju se:

1. muški spol
2. dob iznad 45 godina
3. prisutnost srčanih bolesti u obitelji
4. pušenje
5. šećerna bolest
6. povišeni krvni tlak
7. poremećaji masnoća u krvi
8. pretilost
9. smanjena fizička aktivnost.

Spol, dob i obiteljska anamneza ubrajaju se u nepromjenjive čimbenike rizika, a na druge možemo preventivno djelovati.

arterija
cuva srce