Menu

Liječenje

Kod liječenja bolesti srca koriste se mnogi lijekovi, a neki od njih su:

tablete

• lijekovi za snižavanje krvnog tlaka
• lijekovi za liječenje poremećaja masnoća
• diuretici
• acetilsalicilatna kiselina (Andol® 100, Andol® PRO 100 te Andol® PRO 75)
• antiaritmici itd...

Uz lijekove, ponekad je potrebna i invazivna terapija koja uključuje ugrađivanje stenta u srčane krvne žile (osigurava ponovnu prohodnost krvne žile) i kardiokirurške zahvate kao što su ugradnja bypassa, pacemakera te, u konačnici, čak i transplantaciju srca.

cuva srce